KONTAKT

BESØKSADRESSE NORGE
NORDIC TOURS NORGE A/S
Marketingavdeling
Røyken Næringshage
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

E-post: nordic@nordictours.no
Faks: +47 3223 4335

OMSTILLING
Hovednummer    32 23 43 34
Fra utlandet +47 32 34 43 34

MARKETING/INFORMASJON
Vår telefon er åpen fra mandag til torsdag fra kl. 8-16
samt i tillæg alle fredage juni, juli, august og september - ligeledes kl. 8-16


BESØKSADRESSE DANMARK (
HOVEDKONTORET)
NORDIC TOURS A/S      
Søren Frichs Vej 36 B                                                                                        
DK - 8230 Aarhus
                                                                                                                                            
E-post:
nordic@nordictours.dk
Faks: +45 70 223 221

OMSTILLING
Sentralbord i Danmark med omstilling til alle avdelinger +45 70 223 222  
- her under salg, administrasjon, gruppeavdeling, innkjøp og regnskap.

Våre telefoner i Danmark er åpen fra mandag til fredag fra kl. 9-16.  

VAKTTELEFON
I høysesongen har vi utenfor normal åpningstid en mobil vakttelefon beregnet til absolutte NØDSAMTALER på +45 21 233 222. Alle øvrige henvendelser og forespørsler henvises til normal åpningstid på hverdagene.

Photo Per Eriksson