VORE GENERELLE BETINGELSER 

Generelle kontraktsbetingelser i B2B samarbejde

NB - dette afsnit er aktuelt under ajourføring (marts '22)

NORDIC TOURS A/S leverer enkeltydelser eller komplette arrangements- eller rundrejsepakker, der sælges til professionelle partnere såsom rejsearrangører, busselskaber, automobilklubber m.m. Det er dermed disse Kunder der optræder som Touroperatører over for gæsterne.  

1. Tilbud, bekræftelse og endelig aftale 

Et tilbud betragtes først som en endelig aftale, når vi har bekræftet ordren skriftligt over for Kunden. Indtil da er alle forslag og tilbud uden forpligtelse for NORDIC TOURS og tilsvarende også uden omkostninger for Kunden. NORDIC TOURS' bekræftelse vil ofte være med forbehold for en tilsvarende endelig bekræftelse af kabinetildeling fra evt. færgerederier. Ændringer, tilkøb og yderligere aftaler omkring en ordre skal altid bekræftes skriftligt. NORDIC TOURS er herefter forpligtet til omgående at informere Kunden, hvis der sker ændringer i de bekræftede ydelser. 

2. Priser og ydelser

Priser er netto til NORDIC TOURS og inkluderer alle nævnte ydelser. Alle værelser er standardværelser med bad og toilet, medmindre andet er nævnt. Twin-værelser er på forespørgsel og evt. mod tillæg. NORDIC TOURS sælger ikke ½ værelser eller ½ færgekabiner. Til enkeltgæster bekræfter vi et enkeltværelse / -kabine mod tillæg. Halvpension på hotellerne består ud over morgenmad normalt af aftensmad (3-retters menu eller buffet), hvis ikke andet er nævnt. Morgenmad og aftensmad serveres i de tidsrum, de enkelte hoteller og restauranter tilbyder. Evt. ønsker uden for disse tidsrum skal altid forespørges i god tid før afrejse og kan være mod tillæg.

En busplads på op til 14 m er inkluderet som standard på alle nævnte overfarter, medmindre andet er nævnt i prisafsnittet. Vær opmærksom på, at mange færgeoverfarter skal betales med bussens AutoPass-tag. Det er kundens eget ansvar at undersøge, om regler for buslængde og akseltryk overholdes på den kørerute, der vælges.  

Priser er normalt kalkuleret på basis af 20 betalende personer, medmindre andet er nævnt i tilbuddet. Hvis gruppen har færre betalende gæster end nævnt i tilbuddet, forbeholder NORDIC TOURS sig ret til at beregne ekstra omkostninger for guidninger og bortfald af fripladser fra leverandørernes side. Evt. vejafgifter, bompenge, færgeoverfarter, entréer, drikkevarer og bagageservice, der ikke udtrykkeligt fremgår under ydelser, er ikke inkluderet i prisen.

Vi tager forbehold for hotel-, tog- og færgeændringer, olietillæg og  stigende energipriser, havnegebyrer, turistskatter, dokumenterbare ekstraordinære prisstigninger, valutaudsving samt for moms- og afgiftsstigninger.

3. Navneliste 

En deltagerliste med komplette navne, nationalitet og fødselsdage på alle gæster samt på chauffør og rejseleder inkl. den ønskede værelses- og kabinefordeling skal være os i hænde senest 4 uger før rejsens begyndelsesdato. Ved rejser med natfærger har vi derudover brug for pasnumre på samtlige deltagere. Det forudsættes, at alle rejsende medbringer pas eller anden gyldig identifikation samt opfylder alle gældende indrejseregler. Eventuelle ønsker, særlige diæter, handicaps etc. skal oplyses sammen med navnelisten for at vi kan videresende disse til leverandørerne. Vi garanterer ikke, at alle ønsker kan opfyldes.

Vi gør opmærksom på, at mange skandinaviske hoteller, færger, restauranter og attraktioner er kontantløse. Vi beder Dem derfor i god tid inden rejsen opfordre Deres gæster til at anskaffe sig et internationalt kreditkort.

 

Diese Bedingungen gelten ausschließlich für Verträge mit gewerblichen Kunden, welche die Reiseleistungen als Reiseveranstalter und unmittelbarer Vertragspartner ihrer Kunden vermarkten. Die Geschäftsbedingungen des AG haben keine Gültigkeit gegenüber von NT. Dies gilt auch dann, wenn der AG versucht, seine Geschäftsbedingungen für anwendbar zu erklären. Geschäftsbedingungen, Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen von Leistungsträgern wie Fluggesellschaften, Beförderungsunternehmen, Kartenverkaufsstellen und Hotels gelten im Rechtsverhältnis zum AG auch dann, wenn dieser nicht von NT auf deren Gültigkeit hingewiesen wurde. 

4. Betaling

Fakturabeløbet skal være os i hænde senest 14 dage før rejsens startdato. Først herefter sender vi rejsepapirerne pr. mail. Alt efter forventet omsætning og antal indbookede rejser har vi ret til at opkræve et depositum ved sæsonstart. Kunden har også mulighed for, for egen regning at stille sikkerhed i form af en uigenkaldelig, ubetinget og ubefristet bankgaranti. 

5. Fripladser 

NORDIC TOURS tilbyder som standard for alle katalogrejser i de nordiske og baltiske lande en friplads i enkeltværelse ved 15 betalende gæster og en yderligere friplads fra 35 betalende gæster. Afvigelser herfra vil altid fremgå af det enkelte tilbud. Vær opmærksom på evt. tillæg for enkeltlugarer (på natfærger og i nattog) som Kunden ønsker at booke til sin chauffør og rejseleder. Hvis der ikke er booket enkeltværelser, gives fripladser altid i dobbeltværelser. 

6. Annullering 

En hel gruppe kan normalt afbestilles omkostningsfrit senest 31 dage før rejsens startdato - dog senest kl. 16:00 på den sidste hverdag før start - med mindre andet fremgår af det enkelte tilbud. En afbestilling skal altid ske skriftlig. Ved senere afbestilling har NORDIC TOURS ret til at opkræve samtlige omkostninger, som leverandørerne måtte pålægge NORDIC TOURS - dog maksimalt 95% af rejsens samlede pris. 

7. Afbestilling af enkeltpersoner 
Ved afbestilling af enkeltpersoner i en gruppe gælder som udgangspunkt følgende gebyrer:

30 til 22 dage før rejsens påbegyndelse: 25%
21 til 15 dage før rejsens påbegyndelse: 50%
14 til 4 dage før rejsens påbegyndelse: 75%
Fra den 3. dag: 95%

Enkelte leverandører kan have afvigende annulleringsbetingelser.

Fristerne gælder for skriftlige annulleringer modtaget inden kl. 16:00 på hverdage. Annulleringer modtaget på vagttelefon skal bekræftes skriftligt og gælder først fra følgende hverdag.

 

Für Reisen auf Hurtigruten/Havila Kystruten gelten die Stornofristen und Bedingungen der beiden Reedereien. Die Bedingungen für Saison 2022/2023 liegen per September 2021 noch nicht fest. NT informiert jederzeit den AG über die aktuellen Bedingungen. Bei Reisen mit Übernachtung an Bord, sollte der AG mit mindestens 120 Tagen Stornofrist rechnen.

7. Leistungen 

Die Preise gelten generell ab 20 Personen. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus dem Angebot und der endgültigen Bestätigung. Alle Zimmer haben ­Dusche/Bad und WC. Halbpension besteht jeweils aus Frühstücksbuffet und Abendessen (3-Gänge-Menü oder Buffet). Für evtl. Fährpassagen wird mit einer Buslänge von 13 m kalkuliert, und es wird ein entsprechender Busplatz reserviert. Maut-, Straßen- und Brückengebühren sind in den Angeboten von NT generell nie enthalten. Flüge sind auch nicht enthalten. Kurze Fährüberfahrten, die Teil einer Katalogreise sind, sind nicht im Preis und Leistungspaket inkludiert, sofern sie nicht ausdrücklich als enthaltene Leistungen im Katalog aufgeführt sind. Die meisten innernorwegischen Fährüberfahrten sowie Mautstraßen können mit AutoPASS gezahlt werden.

In einigen Hotels werden als Doppelzimmer die in Skandinavien üblichen Kombizimmer vergeben, die als vollwertige Doppelzimmer gelten. Der Einzelzimmerzuschlag bezieht sich grundsätzlich auf die Einzelzimmerbelegung in den Hotels. Einzelkabinen werden auf Anfrage angeboten und gebucht. Kinder bis einschl. 11 Jahre erhalten 50% Ermäßigung (bzw. Personen ab 12 Jahre 10% Ermäßigung) auf den Grundpreis pro Person/Unterbringung im Doppelzimmer für die Unterbringung im Extrabett im Doppelzimmer und in der 3-Bett-Kabine zusammen mit zwei Vollzahlern. 

8. Postschiff

Ab 2021 gibt es auf der traditionsreichen Seereise zwischen Bergen und Kirkenes zwei Postschiff-Anbieter. Je nach Wunschtermin werden entweder Schiffe der Reederei Hurtigruten oder Havila Kystruten bestätigt. Bei beiden Reedereien sind deren Stornierungsbedingungen zu beachten.

9. Speziell für den Winter

Als Ausgangspunkt werden für Winteraktivitäten keine Freiplätze gewährt. Die örtlichen Leistungsträger können ohne Vorankündigung wetterbedingt Winteraktivitäten ändern und absagen. Beim Schneemobil Fahren haftet der Fahrer eines Fahrzeugs für evtl. Schäden (mehr Info vor Ort). Winteraktivitäten und Spezialleistungen wie Eisbrecherfahrten und Übernachtung im Glasigloos sind oft nur gegen eine Anzahlung buchbar, die bei evtl. Stornierung als Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Bei bestätigten Buchungen von Winteraktivitäten können Einzelpersonen nicht kostenlos storniert und rückerstattet werden. 

10. Force Majeure
NORDIC TOURS hæfter ikke for programændringer pga. force majeure. Som force majeure henregnes hændelser uden for NORDIC TOURS’ kontrol, som vi ikke kunne have forudset, da kontrakten blev indgået, eller senest før afrejse, og som vi heller ikke med rimelighed kan forventes at overvinde eller afværge virkningen af. NORDIC TOURS forbeholder sig ret til at handle på vegne af kunden i tilfælde af en nødsituation, hvor øjeblikkelig handling er krævet for at sikre videre gennemførsel af rejsen. Alle ekstra omkostninger i forbindelse med dette vil blive faktureret til kunden.

10. Sonstiges (Haftung, Leistungs- und Preisänderungen, Gerichtsstand)

NT haftet weder im Falle von Force Majeure noch für Angaben der Leistungsträger. Grundsätzlich sind NT nicht-wesentliche Leistungsänderungen gestattet, z.B. können bestätigte Hotels durch gleichwertige Hotels ersetzt werden. Sollten während einer Reise aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände Abhilfe und Programmänderungen erforderlich werden, sind eventuelle extra Kosten vom AG zu tragen. Sollten z.B. Hotel- oder Fähränderungen notwendig werden, durch Routenniederlegungen, Hotelschließungen, Grenzschließungen, Witterung, technische Probleme oder desgleichen, ist NT berechtigt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes auf Rechnung des AG die bestmögliche Lösung für den AG und seine Gäste zu finden. NT haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die vom AG zusätzlich zu den Leistungen von NT organisiert oder seinen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Preisänderungen durch Treibstoffzuschläge, evtl. Steuer- und MwSt.-Erhöhungen sind jederzeit bis 30 Tage vor Abreise vorbehalten und vom Auftraggeber zu zahlen. Bei Erhöhung der Wechselkurse kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für NT verteuert hat. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Preises hat NT den Kunden unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Der AG ist für die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, Reise- und Sicherheitshinweise, Pass-, Zoll- und Gewichtsvorschriften, gültige Unfallversicherungen, Sicherungsscheine etc. selbst verantwortlich.

Druckfehler vorbehalten. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Der Gerichtsstand für evtl. Rechtsstreitigkeiten ist DK-Aarhus.